Home

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes ..

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai ellátás esetén kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához 8. Záró rendelkezések. 19. § * 20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 21. § * A kötelezett 2015. szeptember 1-jét megelőzően is benyújthatja a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot azzal, hogy a nyilatkozatban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez, valamint étkeztetést nyilvántartó programban történő felhasználáshoz és kezeléshez. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást (lakcím, telefonszám változás) kötelezettet a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a térítésidíj- fizetési mentesség. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a bölcsődei, óvodai nevelés esetén a mellékelt nyilatkozat kitöltése és leadás szükséges. Felhívom a figyelmüke Tájékoztatók, nyilatkozatok, igazolások és a térítési díj kedvezmény nyomtatványai 2021/2022 tanévre. NORMATÍV KEDVEZMÉNY MÉRTÉKÉT a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza, melyet a következő linkre kattintva érhet el: 6. melléklet a 328/2011. (XII

normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot]. 2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjába NYILATKOZAT. gyermekétkeztetés. normatív kedvezményének igénybevételéhez (1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetén A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket neveló családok esetében A gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5b) bekezdése alapján az ingyenes vagy kedvezménye A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5b) bekezdése alapján az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés.

egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 5. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást - a változást követő - 1 hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához, valamint azok jogszabályi előírásoknak megfelelő (2011. évi CXII. törvény az információ

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez iskolai nevelés esetén 1. Alulírott _____ (születési név: _____, születési hely, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. A törvény által előírt dokumentumok (Igazolás, határozat, szakértői, illetve szakorvosi papír

Ebédbefizetés | Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 5. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást - a változást követő - 15 napo gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (6. sz. melléklet a 328/2011 (XII.29.) Korm.rendelethez) szám alatti lakos, mint

Óvodai gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabálya

 1. Három vagy több gyermek jogcímen étkezési kedvezmény igénybevételéhez 2021/2022 nevelési év Amennyiben a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét a Családjában három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen igényli, kérem, hogy szíveskedjen a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7
 2. hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének részére intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez Alulírott (nyilatkozó neve), születési hely, idő , ,., a nevű gyermek szülője/más törvényes képviselője ( a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a.
 3. i bölcs ődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 1. Alulírott....

Tájékoztatók, igénylőlapok, igazolások és a térítési díj

 1. kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Ha a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételét: a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, a.
 2. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében. Igénybejelentés és nyilatkozat a kedvezményes iskolai gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
 3. gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához

A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

 1. ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez 1. Alulírott _____ (születési név: _____, születési hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához
 2. 6. melléklete a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés eseté
 3. kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához

Tájékoztatás tankönyv és gyermekétkeztetés támogatásáról

megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Budapest, 2020. év augusztus hó nap _____ aláírás igénylő szülő (a gyermek törvényes képviselője szerinti gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a kötelezett a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot nyújtja be az intézményvezetőnek. A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt. 4. § (1) A Gytr. 18 Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés esetén (óvoda biztosítja a nyomtatványt) Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett. gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2021/2022-es tanévre a 328/2011. (XII. kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Kedvezmény igénybevételéhez (50% vagy 100%) kérem a megfelelő iratok csatolását.. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához

Igazolások kérése étkezési- és tankönyvtámogatás

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez, iskolás gyermek esetén . Iskola neve: Oktatás jellege: a) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás b) 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatás. c) a. és b. pont szerinti életkorú fogyatékos gyermek számára nappali elláts gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez. iskolás . gyermek . esetén. Iskola neve: Oktatás jellege: a) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás. b) 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatá gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Dátum: _____.

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 1134 Budapest, Róbert Károly krt.49-51 8. melléklet a 328/2011.(XII. 29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 2018/2019-es tanévbe hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 1. Igazolom, hog gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2020/2021-es tanévre a 328/2011. (XII. kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Kedvezmény igénybevételéhez (50% vagy 100%) kérem a megfelelő iratok csatolását.. 8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Tájékoztató ingyenes bölcsődei és óvodai étkezésről - BPX

Emőd - emod.h

 1. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez óvodai nevelés és bölcsődei ellátás esetén a mellékelt nyilatkozat kitöltése és leadása szükséges. A mellékletben lévő további segédlet táblázat segítséget nyújt a családban az egy főre jutó jövedelem kiszámításához, abban az esetben, ha Ön a.
 2. NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez iskolás gyermek esetén Iskola: Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola Oktatás jellege: 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás Csak egy jogcímen vehető igénybe kedvezmény, kérjük jelölni (a megfelelő rész aláhúzandó) és
 3. Miskolci Közintézmény-működtető Központ 3525 Miskolc, Városház tér 13. www.mkmkozpont.hu 46/500-060 5 3. számú melléklet NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 4. intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 2020/2021-es tanévben 1. pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történ
 5. a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Felhívjuk figyelmét, hogy a közölt adatok változását 15 napon belül be kell jelenteni! Amennyiben a Nyilatkozat bármely adata/adatai változnak, akkor azt új Nyilatkozat kitöltésével kell jelezni
 6. t a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználása. Az adatokban bekövetkezett változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 8 napon belül eleget teszek

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználása. Az adatokban bekövetkezett változás esetén bejelentési kötelezettségemnek 8 napon belül eleget teszek megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Dátum:.. az ellátást igénybe vevő (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújt kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. -07 Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (20210401) 2KÉ | 4 *A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen.

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés eseté hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adatokban bekövetkező változást 8 napon belül bejelentem normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást - a változást követő - 15 napon belül írásban köteles vagyok bejelenteni, továbbá amennyiben a kedvezményre való jogosultságom megszűnik TÁJÉKOZTATÓ 4 / 4 4. üntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez Alulírott, kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség! Nyilatkozatok gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): ** hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez

Magyar Közlön

A kormányrendelet a módosítás által tartalmazza, hogy a kötelezett 2015. szeptember 1-jét megelőzően is benyújthatja a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot azzal, hogy a nyilatkozatban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a 8. sz. mellékleten bejelölt, kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez. iskolás gyermek . esetén. Iskola neve: Oktatás jellege: a) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás. b) 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatá KÉ- Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez î ì í ó ì ó í ó 3/5 oldal III. RÉSZ Amennyiben a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét a Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy Utógondozói ellátásban részesül jogcímen igényli, kérem, hogy szíveskedjen a 328/2011 Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén. Az alábbi linkre kattintva letölthető a nyilatkozat formanyomtatványa

Étkeztetés - Babarov

 1. hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. A menzaigényléshez kapcsolódó igazolásokat szeptember hónapban kérjük leadni a titkárságon
 2. egyúttal hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Pomáz, 20 _____ év _____ hó ____nap aláírás igénylő szülő (a gyermek törvényes képviselője) Felhívjuk Tisztelt Igénylő figyelmét, hogy a közölt adatok.
 3. képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. ** A megfelelő pont jelölendő

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez általános iskola vagy gimnázium esetén 1. egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához 4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 5. Az étkezést nem kívánom igénybe venni A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság tájékoztatói A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges dokumentumok benyújtásáról a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében Tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez Bővebben. Fehér éjszakák.

bp13.h

ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. ** A megfelelő pont jelölendő Audi Hungaria Schule Audi Hungaria Általános Művelődési Központ Oláhné Tóth Márta marta.toth@audischule.hu H-9026 Győr, Bácsai út 55. | +36 96 510-642 | www.audischule.h Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; Nyilatkozat a gyermek és tanulói étkezésről és az étkeztetés megfizetési módjáró hozzájárulok a kérelemben szerepló adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történó felhasználásához. Dátum:. az ellátást igénybe vevó (szüló, más törvényes képviseló, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelószüló, intézményvezetó) aláírás

Dokumentumok - jatszokert

VIMSZ Ajk

kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. Dátum: _____ _____ _____ Ellátást igénybe vevő Intézményvezető aláírása aláírása * A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt 1. sz. melléklet NYILATKOZAT kedvezményben nem részesülő tanulók, valamint a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes, kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 1. sz. melléklet NYILATKOZAT kedvezményben nem részesül ő tanulók, valamint a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes, kedvezményes intézmény

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsőde A térítési díj kedvezményének beállításához a NYILATKOZAT-ot a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez iskolai nevelés esetén az ebedbefizetes@igi22.hu email-címre kell beküldeni pdf-formátumban vagy készpénzes befizetés esetén személyesen behozni az iskolai titkárságra A támogatás igénybevételéhez szükséges nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető, vagy az alábbi elérhetőségen igényelhető. egyben hozzájárulok az igénylési kérelem szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történ 2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének Koch Valéria Iskolaközpon